Afgelopen 9 maart jl heeft de WHO in Kaapstad een anti- tabak conferentie gehouden en haar strijdplan gepresenteerd om de toekomstige verboden van tabak te bewerkstelligen.

Dat de WHO in haar bijeenkomst de toon zet voor anti-tabaksgoeroes in deze wereld is zo klaar als een klontje. Het begint erop te lijken dat de WHO zich meer en meer als een totalitaire instantie wil profileren en wat je vooral meekrijgt van zo´n "topconferentie" is dat angst de leidraad is voor het nemen van anti-rook maatregelen. Het doel is o.a. de wereld te bevrijden van tabak. Het nadenken van de WHO over het te voeren beleid krijgt een steeds grimmiger karakter ,geen middel wordt onbeproefd gelaten en de juiste proporties vinden voor een zogenaamde "epidemie" is al lang verdwenen.

De WHO wil met haar moedwillige exploitatie van angst jegens tabaksgebruikers, had toch kritische vragen van de donorlanden moeten verwachten zoals, waarom betalen wij een jaarlijkse bijdrage voor het vernietigen van een legale industrie , helaas zijn deze vragen niet gesteld. Bij het demoniseren van de roker door de WHO voelen wij ons in ieder geval als een konijn die 's nachts in de felle kopkampen van een auto kijkt en niet meer beweegt. Het is triest dat de WHO zich van deze kant laat zien. Het in quarantaine plaatsen van de WHO zou zeker passend zijn , want angst is altijd een slechte raadgever geweest.