De Gemeenteraadsverkiezingen laten een verschuiving laten zien van machtsblokken. VVD, Groen Links en veel lokale partijen hebben hun posities in de raden verstevigd. Heeft dat betekenis en zo ja wat betekent dat nu voor de tabaksgebruikers op lokaal ,landelijk en EU niveau.

EU
Om maar met de laatste te beginnen wil De Europese Volkspartij (EU ) dat sigaretten voor 2025 net zo illegaal worden als hero├»ne, coke en pillen. Overigens is De EVP is de machtigste partij binnen Europa en een prominente deelnemer is het CDA.  Het CDA richt zich vooral op het vergroten van de kennis over de risicofactoren van roken en op het verslechteren van het imago van het roken.

Landelijk
De VVD is de grootste regeringspartij in Nederland en draagt haar liberale principes verder uit en zegt o.a. over tabak ; wel voorlichten maar niet betuttelen.

Lokaal
De uitslagen na 21 maart zijn heel divers maar grofweg levert D66 in, wint Groen Links aan zetels ,is VVD de grootste en zijn er veel lokale partijen aan hun opmars begonnen. Groen Links staat voor preventie, alhoewel roken geen breekpunt is voor de lokale politieke agenda, is het gebruik van tabak dat wel in onze samenleving.