Veel onderzoeken komen tot de conclusie dat stralingsniveaus zullen toenemen.

Directe aanleiding is het uitrollen van 5G, dat voor veel meer zendmasten zal zorgdragen. Die masten zijn zwak qua stralingsniveau maar de gevaren voor de volksgezondheid lijken ernstig te zijn. Elektromagnetische straling wordt vergeleken met roken of asbest. Het begint er op te lijken dat we meer en meer geconfronteerd worden met schadelijke gevolgen en onderzoeken voor de gezondheid zoals: roken, houtkachels, stress , lucht en uiteraard is mijn opsomming niet compleet. Wat onderzoeken aantonen, is dat schadelijke gevolgen voor de gezondheid gelijke tred lijken te houden met de goede gezondheidszorg die in zijn algemeenheid wordt geboden. In de EU is meestal een goede gezondheidszorg te verkrijgen en daardoor is er een langere verwachte levensduur( > 80) te constateren, maar geen paniek, ’t is maar chaos in onze onderzoekwereld.