De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden en de opdrachtgever is of was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Uiteraard moet je de effecten van brand in kaart brengen en is inzicht nodig. Maatregelen en preventie zijn hierbij noodzakelijk. Gelukkig is er een Brandweeracademie die de veiligheid voor de burgerbevolking hoog in het vaandel heeft staan waarbij signalen belangrijk zijn. Als brand je overkomt is dat, volgens het " rapport fatale woningbranden” van de Brandweeracademie een situatie waar vaak mensenlevens te betreuren zijn. Wat mij opviel in de rapportage van 2016 , was dat 19% aan roken was toe te schrijven en 34% een onbekende oorzaak zou zijn. Volgens de Brandweer zijn de cijfers in lijn met de voorgaande jaren. Maar wat schetst onze verbazing dat voor 2015 er andere cijfers worden getoond , namelijk oorzaak roken 30% . Wat je ziet is dat het aandeel roken in 2015 30% en in 2016 19% is , waarom deze percentages als " in de lijn der verwachtingen" wordt gepresenteerd is onduidelijk maar betekent het dat roken in 2016 een minder prominente oorzaak van branden zou zijn? Zijn er minder eenzame alleenstaande rokende ouderen of zijn er andere redenen aanwijsbaar? Volgens het CBS telt Nederland begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers en dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. De gepresenteerde cijfers van IFV vragen om meer duidelijkheid en tegelijkertijd is er nog veel te doen inzake woningbranden want iedere ontstane brand is er natuurlijk 1 teveel.
https://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/20160405-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2015.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170412-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2016.pdf