Iedereen heeft er natuurlijk een mening over maar wat van belang dat de Horeca voor haar vele bezoekers gewoon “gastvrijheid “ kon bieden. Een keuze om te roken of niet is van belang , maar zeker Gastvrij.  CAN zegt dat er geen omzetdaling te bespeuren is voor de Horeca, terwijl CBS toch van een omzetdaling spreekt “ De omzet van 2008 tot en met 2010 van de horeca, laat een daling in zien”. Delta Loyd zegt over de Horecabranche ” De sector is sterk afhankelijk van het economisch klimaat en het daarbij horende consumentenvertrouwen. In het crisisjaar 2009 heeft de branche een moeilijke tijd doorgemaakt. Inmiddels zijn de vooruitzichten wat verbeterd”. Dat klinkt niet positief en als wij naar de recentelijke AD berichten kijken ( nov. 2017 ) is er veel meer aan de hand namelijk , “De bruine kroeg verdwijnt. Telde Rotterdam in 2007 welgeteld 561 cafés, tegenwoordig zijn dat er nog maar 479. Het einde van de daling is nog niet in zicht”.
Dat de Kleine Horeca er rooskleuriger voorstaat dan voor heen , zoals het CAN zegt is ver bezijden de waarheid. De kleine kroeg verdwijnt en verpaupering zal het straatbeeld sieren. We worden geconfronteerd met ontslagen, opvolgings problemen en een gemis voor het aanzicht van de stad. Niet alleen zal de omgeving verschralen maar ook Horeca bezoekers zullen thuis blijven en meer gaan drinken. De realiteit is, dat wij afstevenen op woongebieden met een volkomen verlaten midden en CAN heeft met haar procedures daar een belangrijke rol in gespeeld.