Tabak ligt onder vuur , en niet alleen in de media.

Het is al op vele plekken onmogelijk gemaakt om te genieten van je product. De NVWA controleert er stevig op los en boetes volgen bij een overtreding van het rookverbod. Lokjongeren worden ingezet om de leeftijd te checken en winkeliers klagen steen en been over deze wildgroei. Schoolpleinen, sportvelden ,zwembaden en een aantal Gemeenten roepen in koor "rookvrij " en spelen mooi weer met de anti-rookhype die er is ontstaan. Publiciteit, campagnes en berichten blazen de lof trompet en schrijven een deuntje mee voor het ontmoedigen van tabak. Het verder verbieden van tabak lijkt een nobel streven van Nederland maar de vraag of de informatie die ons bereikt wel zo objectief is , blijft onbeantwoord. Wat wij wel zien is dat meer en meer verboden in Nederland aan een opmars is begonnen waarbij de slogan "Nederland Rookvrij " zeker niet de ontwikkeling is die ik voorsta. Denk hierbij aan de alcohol drooglegging van Amerika waarbij het opgelegde verbod een desastreuze ontwikkeling mee maakte. Andere alternatieven dan tabak zoals de e-sigaret en de IQOS dragen wellicht bij aan een oplossing alhoewel het nog even duurt voordat dat bij de consument is ingeburgerd en het een plek in onze samenleving krijgt. Ook wij constateren dat het tabak assortiment aan een uitbreiding toe is en zien ook dat de consument veranderingen heel traag op zich laat inwerken. In Nederland is er nog een lange weg te gaan alhoewel in Engeland de e-sigaret al in het basis pakket is opgenomen en een driftige verspreiding aan de gang is. Het zou wat mij betreft een prima idee zijn om dat in Nederland ook eens te overwegen. Het zou een besparing kunnen zijn...