Het is een belangrijke vraag die gesteld wordt in een klein burgelijke wereld, maar Nederland zet zijn beste beentje voor en wil natuurlijk het beste jongetje van de klas zijn in het ontmoedigingsbeleid voor tabak.

In ieder geval geeft het geen garantie voor een financiele gunstige deal maar wel in een plaats in het uitvoerend bestuur van de WHO. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is op 7 april 1948 opgericht als één van de eerste gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties (VN). De WHO is dé mondiale normerende gezondheidsorganisatie. Het hoofdkantoor van de WHO is gevestigd in Genève. Wereldwijd heeft de WHO ongeveer 150 verschillende kantoren en Nederland is tot en met mei 2019 lid van het uitvoerend bestuur van de World Health Organization . Ook heeft Nederland heeft een Partnerschap met de World Health Organization (WHO). In 2014 is VWS een nieuw partnerschap programma (2014–2017) met de WHO gestart. Hiermee is in totaal een bedrag van € 15,9 miljoen over 4 jaar gemoeid. De bijdrage voor 2016 bedraagt € 3,9 miljoen. Via het partnerschap programma worden ook de contacten tussen de WHO en aan VWS gelieerde organisaties bevorderd. Waar wij naar toe zouden moeten is een verantwoordelijke VN-gezondheidsagentschap (WHO)die financieringen en verantwoordelijkheden van alleen landen accepteren en dat verder aan noodzakelijke projecten koppelen maar zeker geen private geldschieters toleren die vaak de gezonde koers van de WHO in de wereld bepalen.
Tekenen
Dan blijft de vraag natuurlijk , waarom wij een verdrag tekenen bij een soort van "private" organisatie die discriminatie (lifestyle) bij het aannemen van personeel als een gegeven hanteert en daarbij nog een rigide wereldbeeld heeft van tabak.
Bovendien constateer je dat maatregelen van de WHO vooral veel problemen geeft in onze samenleving. Zitten wij in de ontkenningsfase qua discriminatie en het rigide tabaksbeleid of is lid zijn van een uitvoerend bestuur van de WHO belangrijker voor het aanzien van Nederland in de wereld?
http://www.rijksbegroting.nl/2016/voorbereiding/begroting,kst212352_17.html