De overheid , in dit geval de Staatssecretaris komt met voorstellen om slimme rook attributen onder de tabakswet te scharen.

Het is een volledig pakket van maatregelen om het roken bij volwassenen te ontmoedigen en een rookvrije generatie te bewerkstelligen. Nieuwe producten onder de tabakswet plaatsen lijkt de enige optie van deze briljante CU staatssecretaris te zijn. Het probleem van de overheid is dat er niet veel wordt opgelost met het strenge regime van de geldende tabakswet , want ook de andere kant van de medaille laat zien dat criminele activiteiten met tabak op Nederlandse bodem plaatsvinden en dat zou toch een teken aan de wand moeten zijn voor onze Staatssecretaris. Het ontmoedigen van volwassen rokers om andere of uiteindelijk slimmere initiatieven/vindingen te consumeren voor de gezondheid is met de aangekondigde maatregelen van de Staatsscretaris zeker niet dichterbij gekomen. CU motieven van de Staatssecretaris lijken met de Kamer afvaardiging van de CU op 1 lijn te liggen , want er was ooit eens de niet- rokers prijs, bedacht en overhandigd door een anti- groepering, maar dat is natuurlijk toeval. Het is maar de vraag of de overheid het roken echt als een probleem ziet getuige ook de verstrekkende onnozelheid voor de verkoopprijs van tabak; hoge prijzen voor de consument, winkeliers in problemen, fabrikanten het vuur aan de schenen leggen met als gevolg meer criminaliteit in de tabakswereld ( Telegraaf en andere media). Ook de lopende rekeningen van de overheid voor de opbrengst van tabak worden niet gespaard en laten een lagere opbrengst zien. Het lastig om je positie te vinden als staatssecretaris met het ingezette en inmiddels uitgekauwde rook-ontmoedigingsbeleid van de CU.