Het rookverbod blijft de gemoederen in ons land bezig houden. Af vanaf het moment van invoering is er discussie. Dienen kleine cafés zonder personeel zich wel of niet aan dit verbod te houden? In november 2010 leek deze discussie voorgoed afgedaan. Helaas voor kleine caféhouders is er op 1 juli 2014 door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen wat de zaak weer verandert.

Terugblik
Op 1 juni 2008 is het rookverbod ingevoerd. Er was gelijk veel verzet, vooral door kleine horeca ondernemers. Er volgden boetes en rechtszaken. De caféhouders waren bang dat hun klanten weg zouden blijven en dat hun zaken over de kop zouden gaan.

Twee jaar later, in juni 2010, oordeelde de Hoge Raad dat kleine cafés zonder personeel zich toch écht aan het rookverbod dienden te houden. De wet bood geen ruimte om uitzonderingen te maken.

Wel roken in kleine cafés?
In november 2010 wordt het rookverbod voor cafés kleiner dan 70 m² zonder personeel tóch afgeschaft. In juli 2011 wordt dit besluit definitief in de wet opgenomen. Een opluchting voor de cafébazen.

De verademing is slechts van korte duur, want eind 2013 wordt de boel weer opgeschud. Er is een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld om de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés zonder personeel in te trekken. Moeten de asbakken toch weer van tafel?

Niet roken in kleine cafés!
Eergisteren (1 juli 2014) is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Nu rest slechts nog één stap, namelijk instemming van de Eerste Kamer. Als dit gebeurt zal de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés zonder personeel komen te vervallen. Wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd is nog niet duidelijk.

Een domper voor kleine caféhouders,