Het nieuwe Amstelveense gemeentebestuur gaat de komende periode Amstelveen omvormen tot een rookvrije gemeente.
Dat betekent dat rond haltes van het openbaar vervoer in Amstelveen niet meer gerookt mag worden, evenals in gebieden rond openbare gebouwen, schoolpleinen en sportverenigingen.

GVB
Bij vervoerder GVB (Lijn 5 en 51) geldt al een rookverbod bij perrons en metrohaltes, maar dat verbod wordt nog al eens genegeerd.
Rookvrij
De nieuwe anti-rookregels staan te lezen in het nieuwe coalitieakkoord dat tussen VVD, D66 en PvdA werd gesloten. De afgelopen bestuursperiode werden al ook diverse rookvrije plekken gecreëerd, bijvoorbeeld voor de bibliotheek aan het Stadsplein en onder de luifel bij het raadhuis.

SRB en Rookvrije Gemeente
Er is geen landelijke wet die roken op straat verbiedt, feitelijk hebben gemeenten geen bevoegdheden om eenzijdig gezondheidsregels op te leggen in de openbare ruimte. Een lokaal rookverbod bijvoorbeeld is juridisch dan ook zeer problematisch’, Zodra het gaat over de directe gezondheid van mensen zijn landelijke normen doorslaggevend,. ‘Wil je extra gezondheidsregels opleggen, dan moet je dus bij de wetgever zijn’, Ook zal de rechter niet zo snel meegaan in het gezondheidsmotief, want dan zal er sprake zijn van willekeur.