Niets is zo moeilijk als het opvoeden van je kind en geen enkele ouder wil zien dat zijn of haar kind ongezond gedrag vertoont. Er zijn boeken vol geschreven door allerlei deskundigen en aanbod is er genoeg over wat wij moeten doen of laten met het opvoeden van je kind.

Niet alleen ouders, maar ook de school heeft een belangrijke rol in het opvoedingsproces van onze jeugd en het startpunt is dat scholen beginnen met het rookvrij maken van de schoolpleinen. De vraag of een uiteindelijk gedwongen aanzet voor rookvrije schoolpleinen meer gezondheid voor onze jeugd brengt is niet duidelijk, maar dat vele scholen dit met beide handen aangrijpen is een feit. We weten dat de perfecte opvoeding niet bestaat ,maar het luisteren, aandacht geven en vertellen als ouder(s) waarom je liever niet hebt dat je kind aan roken begint moet een heldere en duidelijke boodschap zijn. Uiteraard is het uit den boze dat je als ouder(s) sigaretten koopt voor je kind, laat daar geen misverstand over bestaan. Voor schoolpleinen zijn de wettelijke bepalingen pas vanaf 1 januari 2020 geldig en tot die tijd moet het beleid van scholen zijn dat roken niet gewenst is. Hoe je dat als school ( en ouder) zou kunnen vorm geven is niet eenvoudig , maar je zou dit kunnen doen door een onderwijskundige aan te stellen, waarbij een behandeling van het aanbod waar je als jeugdige mee geconfronteerd wordt in onze samenleving laat prevaleren in het onderwijs. Het is niet alleen een taak van scholen ,maar ook van ouders om je kind te laten deelnemen aan deze vorm van opvoeding/educatie. Nu is dit zeker geen rocket science maar realiteit en bovendien is een gezonde jeugd ook onze doelstelling.