Dat is de titel van een boek en het is geschreven door Nicolaas Freudenberg , hoogleraar volksgezondheid in New York (Distinguished Professor of Public Health at City University of New York School of Public Health) en schrijft o.a. over de tabaksindustrie.

Het boek gaat over vrij keuze , zelf bepalen of je wel of niet rookt etc. Maar volgens Ben Tichelaar, NRC publicist is mensbeeld belangrijk, ze zijn minder rationeel en meer emotioneel en hierdoor weten fabrikanten al lang hoe en waarom mensen tabak blijven gebruiken. Een belangrijke vraag welke wordt opgeworpen door Ben Tichelaar is o.a. “geloof je dat mensen in het algemeen rationele ,vrij keuzes maken “
Nu zijn mijn ideeën toch wat anders en wellicht is het haarkloverij maar als het menselijk gedrag níet het gevolg is van bewuste keuzes ,waarom zou de overheid dan nog pogingen doen om burgers met argumenten tot andere keuzen te bewegen? En hoe valt democratie eigenlijk nog te verdedigen, nu democratie gebaseerd is op het idee van zelfbeschikking van de kiezer die gebruik neemt van zijn vrije keuze. Als je dit in ogenschouw neemt, ligt een vrije keuze toch voor de hand, ook voor de roker.