Keer op keer lezen wij in de media dat de illegaliteit van tabak toeneemt , het is lucratief en de pakkans is niet zo groot.

Sigaretten is door de hoge consumenten prijs het meest criminele goed in de wereld en Nederland vervult ,als het beste jongetje van de klas ,een prominente rol daarin. Door berichtgeving van het CBS, blijkt dat de sigaretten consumptie in Nederland verder is gedaald . Wat vaak niet goed of niet duidelijk te zien is, is dat de illegaliteit verder toeneemt en dat de Nederlandse consument voor de aankoop van tabak andere wegen bewandeld dan de reguliere handel voor de tabaksverkoop, denk bijvoorbeeld aan internet en illegale handel. Ook zijn accijns heffingen op tabak matig en halen de geprognotiseerde opbrengsten vaak de ingeboekte resultaten niet en dat is goed zichtbaar in België en Nederland. Tabaksfabrikanten voelen in algemene zin de mindere verkoop in Nederland en mede hierdoor zijn intensievere activiteiten zichtbaar in andere werelddelen zoals bijvoorbeeld Afrika. Nu probeert Europa de ontstane crisis van vluchtelingen uit Afrika op haar manier te beteugelen, maar de realiteit is dat wij meer vluchtelingen ontvangen die ook tabak een warm hart toedragen. Het is een bijzondere stap van Europa, een ontmoediging van rokers aan de ene kant en een toenemende stroom van vluchtelingen uit andere landen zoals het werelddeel Afrika die het gebruik van tabak appreciëren omdat er veel minder beperkingen zijn in het land van herkomst. Gaat deze toestroom van vluchtelingen in Europa weer nieuwe ruimte creëren voor positieve tabaksmaatregelen of is de ingezette ontmoediging toch een feit?