Betutteling is een naargeestige gewoonte van veel organisaties die zich hard maken om verboden in ons land mogelijk te maken.

Betuttelen is dat een ander weet wat goed voor je is en het ontneemt je in ieder geval van je eigen verantwoordelijkheid. Kleineren zouden wij zeggen en daarvan ondervinden wij als consument en Horecaondernemer veel last. De KHN voorzitter schreef , naar aanleiding van een uitspraak van het HOF, o.a. een artikel in Misset Horeca en op de KHN site over het toekomst perspectief van rookruimten in de Horeca en de consequenties hiervan. Vrolijk is het niet opdat er veel overlast van het uitgaand publiek te verwachten is bij het verbieden van rookruimten in de Horeca.

Op de site van KHN staat het volgende over rookruimten in de Horeca :

Zonder rookruimten meer veiligheidsrisico’s en overlast op straat
11-04-2018

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “De staatssecretaris van VWS geeft aan dat hij met ons in gesprek wil over de termijn waarop de rookruimten moeten worden uit gefaseerd. Wij willen tijdens dat gesprek nadrukkelijk naar voren brengen dat er ook nagedacht moet worden over de gevolgen voor de veiligheid en openbare orde, en over de overlast die dit verbod met zich meebrengt. Want qua geluid is het voor omwonenden straks twaalf maanden per jaar terrasseizoen. Het kan niet zo zijn dat de overheid rokers naar buiten stuurt en horecaondernemers er vervolgens op aanspreekt als dat leidt tot meer overlast of klachten van buren."
Meer veiligheidsrisico's
Naast overlast zijn er ook veiligheidsrisico’s te verwachten. Robèr Willemsen: “Vooral bij dansgelegenheden en evenementenlocaties worden bezoekers bij binnenkomst vaak gefouilleerd of gescand. Dat geeft nu al lange rijen op straat, waar burgemeesters vanwege de openbare orde van af willen. Die rijen groeien alleen maar als rokers zich na elk sigaretje op straat opnieuw langs de scanapparatuur moeten.”
4 van de 10 rokers staat straks op straat
KHN heeft op 6 april jl. direct een enquête verstuurd naar alle leden om de gevolgen van het kabinetskabinet goed in kaart te brengen. Al ruim 1100 horecaondernemers hebben die enquête ingevuld. Daaruit blijkt dat 55,66% van de respondenten een terras heeft waar de rokers naar toe zullen moeten als rookruimten verdwijnen. In 40,57% van de gevallen komen rokers letterlijk en figuurlijk op straat te staan.
Van de 1100 respondenten geeft 94% aan dat er door het verdwijnen van rookruimten in cafés, restaurants en discotheken, meer overlast zal ontstaan.

SRB
Autonomie van de bevolking ( keuzevrijheid) is één van de hoogste waarden in onze democratische Nederlandse samenleving en een verbod van rookruimten in de Horeca past niet en is een van de meest betuttelende maatregelen die je zou kunnen nemen.