Vele anti-rook organisaties zeggen dat met hoge prijzen het roken wordt tegengegaan. Waar halen ze die wijsheid vandaan? Uit de statistieken? De statistieken houden echter alleen rekening met de legale sigarettenhandel. Met prijsverhogingen wordt inderdaad het legale roken beperkt, maar het illegale roken daarentegen aangemoedigd. Op vele Europese markten, w.o. Groot-Brittannië viert de maffia hoogtij. Juist de hoge prijzen hebben de maffia de kans gegeven de sigarettenmarkt volkomen te ontwrichten.