In een interview met het ANP had ik gezegd dat je rokers op het terras buiten moet aanspreken en vragen of ze elders zouden willen zitten.

De opzet was dat rokers en niet rokers geen hinder van elkaar zouden ervaren en dat bevolkingsgroepen, medemensen dus, elkaar zouden tolereren en aanspreken indien nodig. Het blijkt uit de praktijk dat van links tot rechts en van hoog tot laag de tolerantie grens al lang is overschreden door een absolute vooringenomenheid. Beide groeperingen zijn debet aan het niet willen luisteren of een intolerante houding hebben naar elkaar. Maar de grootste boosdoeners zijn toch de boodschappen die de media bereiken en die zonder hoor en wederhoor worden gepubliceerd en daardoor een antistemming creëren en voor een 2 deling in de maatschappij zorgdragen. Noch de overheid of anderen corrigeren de boodschappen en ik geef u een deel van onze discussie hoe een waarnemend arts mij aanspreekt :
Rokers zijn geen bevolkingsgroep, het zijn mensen die roken.

Het geeft een aan dat participatie en genieten bijna niet samen gaan op een buiten terras. Als je je als patiënt bij deze waarnemend arts zou komen heb ik ernstige twijfels of een behandeling wel op de juiste manier gaat plaatsvinden.

Het WODC, een verlengstuk van het Ministerie van Justitie ( google) maakt conclusies meer leesbaar voor de politiek, ook dit is een voorbeeld voor het meer plooibaar maken van onderzoeken.

Een US wiskundige ,Cathy O'Neil vertelde in het NRC dat je statistieken niet blind moet vertrouwen.

Conclusie
Statistieken niet blind vertrouwen, WODC documenten worden plooibaar en gezondheidszorg is voor een deel dubieus en ik vermoed dat je als roker het niet makkelijk zal krijgen. Is vooringenomenheid het woord?