Verboden roepen weerstand op, worden ontdoken en burgers (ondernemers) met logische en andere argumenten worden slecht gehoord.

Verboden zijn in zwang ,het is vaak een leidraad voor onderzoek en publicaties worden snel overgenomen. Dat onderzoeken van wetenschappers vaak gesponsord worden door bedrijven is helaas een onderbelicht fenomeen. Belangen voor verboden komen hierdoor ook in een ander daglicht te staan en verdienen ook zeker aandacht om dit eens nader te bekijken. Het is ook de overheid die steeds vaker naar verboden grijpt om problemen aan te pakken of om doelstellingen te halen, maar zijn verboden nu de oplossing in onze democratie en willen wij verder beperkt worden in het vermogen om je gelukkig te voelen met wat je hebt of doet? Nu heeft welvaart (het vermogen om te kopen wat je hebben wilt ) voor onze overheid een andere betekenis gekregen waarbij o.a. onze internationale beroemde gastvrijheid van de horeca verder wordt gereglementeerd. Noch de toerist, noch de bezoeker hebben in een vroeg stadium hun mening kunnen geven over rookruimten en onze gastvrijheid in de horeca.