Het is zo klaar als een klontje dat de “holle pakjes “retoriek in België van Suzanne Gabriels ( Stichting tegen Kanker) een tamelijk loze kreet is.

Bij de duivel te biecht gaan geeft al meer alternatieven. https://www.knack.be/nieuws/belgie/tabaksindustrie-pleit-met-holle-argumenten-tegen-neutrale-pakjes/article-opinion-1177577.html

Volgens onze wijsgeer, Suzanne Gabriels wordt marketing voor de fabrikanten in stand gehouden opdat ze zich zouden afzetten tegen neutrale pakjes in de winkel. Buiten de diverse waarschuwingen en uitleg die er al heeft plaatsgevonden (EU Brussel) over de holle pakjes triomf ,blijft er voor de consument niets anders over dan een bittere nasmaak in deze strijd. Het gevolg is meer criminaliteit , voor de consument een desastreuze ontwikkeling en een meer ongecontroleerde namaak die de markt gaat overspoelen. Op termijn zullen meer consumenten een beroep doen op de gezondheidszorg opdat gevolgen niet te overzien zijn. Ook zal de overheid accijnzen gaan missen en overige tarieven zullen zeker stijgen. Controle op smokkel en illegaliteit zullen verder toe nemen en een feit is dat de situatie bij het politiekorps op dit moment krakkemikkig en catastrofaal te noemen is en bovendien is er een chronisch geldgebrek van de Belgische overheid om voor adequate en passende maatregelen zorg te dragen. Kortom, een holle pakjes maatregel is uit den boze.