Gemeenten ,adviezen van advocaten en KWF denken de oplossing te hebben gevonden om na de uitslag van de verkiezingen rookvrije zones te introduceren.

Een APV, Algemene Plaatselijke Verordening is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt. De gemeente heeft op basis van de gemeentewet de bevoegdheid dit soort van regels uit vaardigen. In de APV staan de wettelijke regels, die alleen in de betreffende gemeente van kracht zijn en geeft ook uitleg over bestuurlijke boete en strafbeschikking. De APV gaat altijd in op regelgeving rondom openbare orde en veiligheid. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeente wordt in Nederland vaak aangeduid als Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV) In de APV stelt de gemeente regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden. De regels mogen niet in strijd zijn met de landelijke wet, maar dienen als aanvulling daar op. Bezwaar en beroep Besluiten op grond van de APV zijn in beginsel vatbaar voor bezwaar en beroep (en hoger beroep) overeenkomstig de Awb. De APV zelf is niet vatbaar voor bezwaar en beroep aangezien dit een algemeen verbindend voorschrift is (artikel 8:2 van de Awb). Locoburgemeester Van Raat (VVD) in Amstelveen heeft al een opmerking gemaakt en zei dat roken uit de vorige eeuw was en druk bezig was dat op te ruimen, maar het gaat om de grondrechten van de rokende burger en bovendien voor roken kent Nederland sinds 1990 al de Tabakswet. Snapt u dat deze insteek van de locoburgemeester, zijn oude gebouwen en musea ook uit de vorige eeuw en worden die wellicht ook in Amstelveen opgeruimd? De loco burgemeester heeft bijzonder gedachte voor zo’n mooie plek ,want wanneer we de APV langs deze meetlat leggen dan blijft er weinig te genieten over en zal Amstelveen verworden tot een troosteloze aanblik, dankzij de locoburgemeester. Veel rechtszaken zullen volgen want ook een auto’s, boten en vliegtuigen zullen uiteindelijk slachtoffer zijn van deze ongelijkheid .