Roken of tabak gebruiken is al eeuwenoud en Columbus bracht het naar Spanje.

Het waren en zijn roerige tijden, maar is op dit moment een APV het begin van de oplossing voor het verbieden tabak in publieke ruimten? Een Utrechts advocatenkantoor schreef een advies voor KWF https://www.binnenlandsbestuur.nl/rookvrije-gemeenten over de mogelijkheden die een APV zou bieden. Dr. Suzanne Trauber van het RUG zei in haar onderzoek ,wie gezond leeft stigmatiseert mensen die dat niet doen, zie ook https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wie-gezond-leeft-stigmatiseert-menssen-die-dat-niet-doen/ . Uiteraard ben ik het met haar eens en met dit ingezette beleid sorteren wij niet goed voor en nemen de verkeerde afslag. Het gevolg is dat de consument meer onbereikbaar gaat worden en anders gaat inkopen, bijvoorbeeld via internet en hierdoor zal de criminaliteit in Nederland zeker toenemen. De gevolgen voor de overheid en de gebruiker heb ik al eens beschreven en ook zien wij dat nadelen groter zijn dan de voordelen. Het is en blijft een feit dat zelf beslissen of hij/zij gaat roken belangrijk is en dat wij niet in de vicieuze cirkel van verbieden terecht mag duidelijk zijn. Het gebruik van tabak had bij de Indianen nog een functie, het genas mensen en het bracht vrede maar in onze Westerse wereld zijn de spanningen meer dan voelbaar. De gemeente Amsterdam voorloper van dit alles, zei dat tabak de grootste veroorzaker is van sociaal economische gezondheidsverschillen. Zie ook onderstaande notitie. file:///C:/Users/eigenaar/Downloads/180110_notitie_op_weg_naar_een_rookvrij_amsterdam.pdf
De sociaaleconomische gezondheidsverschillen ontstaan voor een belangrijk deel door andere factoren zoals ; andere werk en woonomstandigheden, https://www.skipr.nl/actueel/id30098-ggden-vragen-aandacht-voor-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen.html de luchtkwaliteit in Nederland , de voedselveiligheid en dit is allemaal niet handig voor een langer en gezond leven van de consument. Mijn stelling blijft dat een gezond mens lekker in zijn of haar vel zit, graag buiten is en leeft zo mogelijk een avontuurlijk leven. Als het jezelf niet raakt is verbieden erg makkelijk maar het brengt zeker geen oplossing