We koesteren de vrijheid van meningsuiting en dat is een feit,

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt ook in het VN verdrag beschreven en we hebben een Juridisch kader voor onze Vrijheid van meningsuiting , zie ook de notitie van de Rechten van de Mens;
Nationaal Grondwet (Art. 7)
Wetboek van strafrecht (Art. 111-113, 131, 132, 137cde, 261, 262, 266)
VN- Verdragen Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (Art. 19)
Raad van Europa Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (Art. 10)
Europese Unie Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Art. 11)

Vaak is het op partijen een dankbaar gespreksonderwerp maar de teneur is wel verontrustend. De vraag is of wij onze eigen mening nog durven te ventileren ,ondanks al onze vrijheden. Vrijheid betekent dat u autonoom bent in uw beslissing en niet onder invloed of dwang van iemand anders.
In vergelijking met andere landen zijn wij vrij, maar is er de ruimte om met je verkregen vrijheid tabak in je lichaam te stoppen en te leven zoals je wilt leven. Natuurlijk mag de overheid het gedrag van mensen proberen te veranderen, maar behandel mensen eens als volwassenen en laat keuzevrijheid aan hen over.