Geheimzinnigheid of het uitzoeken is troef bij overheidsdienaren en mensenrechten worden vaak geschonden dat blijkt o.a. uit het verhaal van Trouw.

WOB verzoeken zijn moeilijk, want wat je niet weet kun je ook niet vragen en bovendien is privacy van betrokkenen vaak in het geding. Maar wat heeft de Wereldgezondheidsraad nu afgesloten met Nederland om tabak maar eens in het zonnetje te zetten. Wel nu, er is een kaderverdrag inzake tabaksontmoediging opgesteld en op grond van dit verdrag mogen instellingen die een ander belang dienen dan de volksgezondheid niet meepraten als hierover regelgeving wordt opgesteld. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29927-1.html Dit geeft niet zo’n snelle afwerking voor het openbaar maken van beleidsdocumenten (WOB verzoeken). In verband met het overschrijden door de overheid of semi overheid van termijnen zijn boetes al lang niet meer te verhalen https://www.businessinsider.nl/te-late-reactie-op-wob-verzoek-overheid-hoeft-nu-geen-boete-meer-te-betalen-644232/ en tijd werkt zeker niet altijd in je voordeel bij WOB verzoeken. Ook zijn verzoeken die behalve veel tijd kosten omgeven met een mistige maar aromatische rook en is up-to-date blijven belangrijk.