Prinsjesdag valt elk jaar op de derde dinsdag in september en voor menig Nederlander is dit het meest bepalende politieke moment van het jaar.

Dan gaat de Minister van Financiën met het koffertje naar de 2e Kamer (voorzitter) en overhandigd het koffertje met de miljoenen nota , zeg maar een soort van begroting voor het komend jaar en het is een vast ritueel van Nederland. Uiteraard moet de Tweede Kamer er nog over stemmen. Tijdens de Algemene Beschouwingen, na Prinsjesdag, mogen politici die niet in de regering zitten, zeggen wat ze van de voorstellen vinden. Na enkele uitgelekte Prinsjesdag plannen is het zoet voor de bevolking al gevonden;
Er komt een Prinsjesdag gift voor de doorsnee huishouding, namelijk 1.5 % koopkrachtverbetering. Maar is 1.5% koopkracht een verbetering van de besteding of is het nu een sigaar uit eigen doos? Ik denk dat het antwoord geen oplossing nodig heeft. Een blik op het inflatiemandje van het CBS toont overigens aan dat het zeker lastig rekenen is met alle uitgaven en vaste lasten.

Taakstellend
Een andere gegeven is dat het kabinet van plan is om de tabaksaccijns taakstellend te verhogen. Het kabinet stelt te willen komen tot een rookvrije generatie en het Longfonds is één van de initiatiefnemers. Natuurlijk is het waar , als je niet begint hoef je ook niet te stoppen, maar speelt het onderbuik gevoel bij de overheid niet een te grote rol in deze taakstellende beslissing en bagatelliseer je de jeugd niet te veel met deze maatregel?

Volwassen rokers
Rokers worden zeldzamer en we moeten er voor waken dat het geen hetze wordt tegen roken. Immers: roken is toch iemands eigen beslissing? Met grote regelmaat willen allerlei organisaties het strafrecht inzetten om in hun ogen ongewenst gedrag te voorkomen. Een verbod lijkt een rationele beslissing. Alsof je dan van het probleem af bent. Dat is niet het geval ,want het verlangen naar genot blijkt onuitroeibaar.