DE VIJANDIGHEID EN INTOLERANTIE VAN DE NIET-ROKERS LO0PT DE SPUIGATEN UIT

 

De openbare ruimte is van en voor iedereen.En dus niet alleen voor de niet-rokes die zich het recht menen te kunnen aanmatigen om de lucht met enorme hoeveelheden uitlaatgassen te mogen vervuilen, en rokers te kunnen verbieden, om een hoeveelheid tabaksrook in de ruimte te mogen brengen die vele malen kleiner en ongevaarlijker is dan bij de enorme hoeveelheid uitlaatgassen het geval is.Het instellen van een rookverbod in een deel van de openbare ruimte is een maatregel waarbij aan niet-rokers het recht wordt gegeven om in dat deel van de ruinte wel de lucht te mogen vervuilen, terwijl dat zelfde recht aan de rokers wordt onthouden.Het betreft hier dus ook weer een nieuwe maatregel van de overheid, die een ongelijke behandeling en discriminatie van rokers als gevolg heeft.De ongelijke behandeling en discriminatie van de rokers loopt hiermee inmiddels wel de spuigaten uit.Het wordt hoog tijd dat we in ons land eens gaan inzien dat de vrijheid van de niet-roker ophoudt, waar de vrijheid van de roker begint.