Wij worden overstelpt met het nieuws dat het gebruik van tabak dodelijk kan zijn.

Het beleid van vele ambtsdragers en ook anderen worden zonder scrupules aan burgers opgedrongen en bovendien is er weinig of geen ruimte om deze tabaksboodschap te corrigeren. Het overbrengen van schuldgevoelens bij het gebruik van tabak wordt daardoor steeds belangrijker en het communiceren van deze boodschap heeft bij de staatssecretaris van VWS prioriteit gekregen. Het Nederlandse beleid heeft veel pretenties met ontmoedigen en verbieden van tabak. Onze staatssecretaris van VWS ging met al zijn ambities naar de VN om het succesvolle ingezette anti-rook beleid te promoten. Tabak en aanverwante zaken die worden geconsumeerd dienen zo snel als mogelijk te worden ontmoedigd, maar het liefst verbieden en dat moet toch een van de blije boodschappen aan de VN zijn van onze staatssecretaris. De zelf beslissingsfase is niet meer aan de orde en het niet volledig informeren van de consument over het ontmoedigen van tabak heeft al in Nederland een start gemaakt. Er zijn helaas voorbeelden genoeg waar indoctrinatie en geknutseld nieuws de boodschap is voor de samenleving. Dat een 2 deling van de samenleving het gevolg is lijkt geen probleem voor onze communicatie experts te zijn. Er zijn ons al vele rookverboden voorgegaan en ook uitkomsten uit onderzoeken, zoals de WODC documenten over het coffeeshop beleid behoren inmiddels tot het (aangepaste) verleden. Natuurlijk vraag je je in gemoede af of het gemeenschapsgevoel wel bedoeld was voor burgers met een andere lifestyle , want de berichtgeving daarover is verre van optimaal.