Veel communicatie is gericht op de kwalijke effecten van roken, waarbij veel van onze parlementariërs het idee van schadelijkheid hebben omarmd en een plaats hebben gegeven zoals dat ook al gebeurt bij andere anti-organisaties .

Vrijheid , blijheid en harmonie lijkt niet meer aanwezig te zijn en de verdeeldheid in de samenleving is groter dan ooit. Dat de verkregen informatie heeft te maken met een herhaling van boodschappen en dan ook steeds in andere vormen verschijnt is overduidelijk, want herhaling is de kracht van de boodschap. De zorg en onze ziekenhuizen lijken er voordeel van te hebben als door deze communicatie rokers zouden stoppen. Stoptober, mede geïnitieerd door VWS is hier een voorbeeld van. Minder wachtlijsten in het ziekenhuis kan het gevolg zijn en een kleinere stijging van premies zou een voordeel zijn voor de consument. Een andere maatregel is “zien roken doet roken” die o.a. tot gevolg heeft dat er rookvrije zones werden geïntroduceerd in vele gemeentes. De publicitaire strijd die is losgebarsten door gemeenten begon al aromatische dampen te vertonen om de eerste te willen zijn met “rookvrije zones ” en de anti-rookvlag werd gehesen. Ziekenhuizen, zwembaden, sportvelden en wachtrijen waren al voorgegaan met een verbod .
Jaar 2020
Een verbod op het schoolplein is bij veel scholen al een dwingende maatregel en in jaar 2020 is het ook wettelijk verplicht. De (nog) openbare weg van de gemeente ziet de jeugd al komen en applaudisseren staat niet in ons programma. Aan de stop interventies van de jeugd is weinig of niets op af te dingen want ouders willen niet dat de jeugd rookt of gaat roken en beïnvloedbaar zijn voor maatschappelijke uitdagingen die hun te wachten staat. Schoon en clean moeten jongeren de wereld veroveren en uitdagingen kunnen weerstaan. Maar zijn verboden en wettelijk maatregelen nu de oplossing? Nee volgens mij niet, want veel jongeren riskeren een obsessieve persoonlijkheid, een slechte zelfbeheersing en ze groeien op als volwassenen die minder goed overweg kunnen met de werkelijkheid, ook al maakt de SRB zich sterk voor de volwassen roker.