Engelse aandeelhouders stemden tegen de verhuizing van Unilever in London en voorlopig zullen er geen veranderingen plaatsvinden in het dualisme van Unilever.

De dividend belasting heeft per jaar een geschatte opbrengst van ongeveer 1.4 miljard en de afschaffing betekent voor de Nederlandse schatkist ongeveer 2 miljard minder opbrengsten per jaar en dit blijkt uit alle publicaties. De reden om de afschaffing door te voeren was om het vestigingsklimaat voor grote bedrijven aantrekkelijker te maken om zich in Nederland te vestigen. Het niet doorgaan van de verhuizing van het Unilever-kantoor naar Rotterdam kan voorlopig rekenen op een stoïcijnse Minister President en over het nadenken van de genomen maatregel.

Tabak
Maar wat er gebeurt met tabak, nu het langzaam uitroken draconische vormen heeft aangenomen. Het boze beleid maakt slachtoffers bij tankstations en bij retailers. Geld en arbeidsplaatsen lijken geen probleem te zijn in onze welvarende economie, terwijl er successievelijk wordt gewerkt aan demotivering, minder arbeidsplaatsen en een verlies van omzet.
Door anti-tabak maatregelen zouden er bij de tankstations ongeveer tussen de 900 en 3.200 banen op de tocht staan en bij de middenstand zijn 3100 mensen afhankelijk van tabak. We hebben het over mensen en gezinnen die afhankelijk zijn van de verkopen van tabak. Vanaf 2022 moeten tankstations en andere verkoopkanalen de sigaretten en shag uit het zicht leggen en de ban op de display geldt vanaf 2020. Bij een eventueel verbod op tabak voor tankstations zou het verlies aan verkopen ongeveer 1 miljard euro zijn. Gezien het feit dat het ministerie een geheel ontmoedigingsbeleid nastreeft, is de precieze uitwerking nog niet geheel duidelijk.
Voor tabak heeft het vestgingsklimaat een andere invloed gekregen. Met het demotivering van tabak en zonder de 2 miljard euro’s per jaar is het voor de sector verboden om sluitingen en verlies van arbeidsplaatsen onder de aandacht van het Ministerie te brengen , contacten zijn namelijk verboden. Er zijn straks minder arbeidsplaatsen bij de detailhandel, horecabedrijven, sluitingen bij het bedrijfsleven, minder toeleveranciers en dat is het nare resultaat van dit onverzettelijke beleid ,ook is er maatschappelijke onrust ontstaan door het demoniseren van tabak. De lasten en het verlies voor de Nederlandse overheid staan in schril contrast met de beoogde steun aan de aandeelhouders van Unilever en Shell.
http://detailhandel.info/index.cfm/branches/educatie-vrije-tijd/tabak-en-gemakzaken/