De meerderheid van de maatschappij wil tabak graag beperken of verbieden , althans dat is wat wij lezen.

Uiteraard blijft overleg een oplossing voor het gerezen conflict. Tja, maar de vraag blijft bestaan of het nu de gemeenten en ziekenhuizen zijn die een oplossing willen forceren of zijn het de burgers, het blijft erg onduidelijk in de berichtgeving. Uitgaande van de wens van de burger voorspelt non-overleg weinig positiefs. Bij een non- overleg staat ons een 2 deling van de samenleving te wachten. Het is een niet te waarderen actie van bestuurders en het laat zien dat er geen aandacht is voor een samenhorigheid in de gemeenschap. Suzanne Tauber , sociaal psycholoog van de RUG zei in haar onderzoek, dat er een splitsing in de samenleving zou ontstaan, tussen volgers en niet volgers. Nu heeft het er alle schijn van dat bestuursorganen of ziekenhuizen geen rekening hebben gehouden met dit onderzoek of het in ieder geval niet hebben gelezen. Onverdroten volgt de gemeente het pad van de complicaties en het is zeker dat dit zal leiden naar een gespleten samenleving , zie ook het onderzoek van Suzanne Tauber. Nu zou participeren voor de gemeente een uitgangspunt moeten zijn en meer taken overdragen aan de burger, maar meedoen met de antirookhype en het verbieden van rook , doet bij de gemeente in ieder geval de schoorsteen roken , alhoewel het niet duidelijk is wat iedereen verder aan het participatiebeleid bijdraagt. Dat de industrie inmiddels de rookloze sigaret heeft geïntroduceerd en dat , ondanks alle dwarsliggers die alle innovatieve ontwikkelingen van de tabaksindustrie te vuur en te zwaard bestrijden, wordt het rookloze product overal en met veel gejuich door de consument ontvangen. De berichten zijn meer dan positief en de kloof die is ontstaan met rook, wordt door het uitblazen van damp zeker kleiner.