Politici hebben niet graag dat burgers duidelijk zijn in hun eisen en zijn zeker niet gecharmeerd dat kiezers over belangrijke politieke kwesties willen meebeslissen.

Het is van belang voor nu en in de toekomst dat er openheid en transparantie is voor de kiezer , ook al willen politici zelf beslissen met de steun van aangepaste WODC documenten om besluitvorming toch wat eenvoudiger te maken. Het heeft er alle schijn van dat politiek een mooi soort paradijs is geworden.
Sinds mensenheugenis zijn er rondleidingen, is er uitleg en dit alles wordt gedaan om de democratie te verankeren en de kloof te dichten die ontstaan is tussen kiezer en overheid. Het is onvermijdelijk dat kiezers de censuur, opgelegd door de politiek vaker ontlopen door gewoon niet te stemmen. Deze gedachte bestaat door een te lage nationale en lokale opkomst.
We hebben het hier dus over het niet-stem gedrag van de bevolking . Meestal is niet-kiezen vervelend, soms wel eens lastig, maar het kan ook rampzalig zijn om niet te kiezen, ondanks dat het genoegzaam bekend is dat welvaart zeker niet toeneemt in een verdeelde samenleving. Jan Roos , VSK en Suzanne Tauber , psycholoog aan de RUG hebben over alle problemen al gepubliceerd. Ter aanvulling ,voor de SRB zou een samenleving moeten bestaan uit vrijheid, gelijkheid en waardigheid.