De roker ondervindt veel weerstand en heeft zo langzamerhand de status van een ongewenste gast bereikt.

Het is bijna onmogelijk om tabak te gebruiken met de gelekte anti aromatische dampen die onze staatssecretaris aan onze medeburgers laat ruiken. De RUG-socioloog Jacob Dijkstra zei in een interview met het Noord-Hollands dagblad dat de samenleving individualistischer wordt en dat staatssecretaris Blokhuis de vrijheid van het individu juist aan banden legt. Ook Arie Dijkstra, psycholoog ( RUG ) is de mening toegedaan dat een samenleving niet goed kan functioneren met al die verboden in het land. Van belang is, oprechte en eerlijke informatie opdat beslissingen door de tabaksgebruiker zelf genomen kunnen worden en indien nodig ,elkaar aanspreken voordat er een agressieve houding ontstaat tussen roker en niet-roker. Nu stapelen de verboden zich op en de juridisering van tabak komt al snel dichterbij. De strijdkreet van de staatssecretaris bestaat uit gezond en langer leven met een reeks van maatregelen uit de inmiddels gelekte preventieakkoorden voor tabak, vet en alcohol. Waar de staatssecretaris snel een punt van zou moeten maken en dit is nog veel belangrijker dan onze preventie akkoorden, is de hoeveelheid vervuilde lucht die door iedereen wordt ingeademd. Toentertijd schreef een nieuwszender dat er al veel mensen jaarlijks te betreuren zijn inzake de luchtvervuiling die nog steeds als een warme deken boven ons hangt. Volgens de Gezondheidsraad zijn extra maatregelen nodig om de vieze concentraties boven Nederland te bestrijden. Bij de preventieakkoorden van de staatssecretaris ontbreekt het in ieder geval aan een correctie inhoud.