Verandering is de enige constante in ons leven en toch zitten wij vaker stil of bewegen niet of niet genoeg en is meer stilzitten nu ons lot omdat het zo eenvoudig is?

Nu is niet of nauwelijks bewegen een groter risicofactor voor uw gezondheid dan roken, diabetes of een hoge bloeddruk.” Die conclusie trekt De Standaard uit een nieuwe studie die onlangs verscheen op JAMA Network Open / Cardiology. De betrouwbaarheid van de studie door zelf ingevulde formulieren van de consument is betrekkelijk gering, want worden er sociaal wenselijke antwoorden ingevuld dan krijgt het onderzoek een volstrekt andere wending dan ons wordt voorgehouden. Het sleutelwoord bij sociaal wenselijk gedrag is aanpassen en daarbij vult u in wat de omgeving wenselijk acht. Maar laten wij onze dag eens evalueren en niet bewegen als uitgangspunt nemen ; we zitten aan de ontbijttafel, daarna in de auto, daarna aan het werk, lunchen, weer aan het werk, in de auto terug naar huis, eten en daarna zitten voor de televisie om de volgende ochtend weer precies hetzelfde ritueel te herhalen. Deze manier van leven verkort de levensverwachting. Je zou het op kantoor beter kunnen doen; je loopt even naar je collega om wat te vragen, je haalt koffie of je loopt terwijl je mobiel belt of je gaat naar het rookhok voor een werkonderbreking . Er zijn zeker voordelen aan het roken en ik noem er een paar; roken verhoogt het concentratievermogen, hersenefficiëntie, werksnelheid, geheugen en nauwkeurigheid en natuurlijk zijn er ook een aantal redenen om te blijven bewegen, het vertraagt het ouder worden en het geeft een prima gevoel.