Wordt Blokhuis nu echt gedreven door naastenliefde voor de kiezer of worden zijn inmiddels gesloten preventieakkoorden toch als een soort van bijbel gelezen, ook al zijn er velen geroepen en weinig uitverkoren.

Met de inmiddels gesloten preventie akkoorden zijn er ondertussen al een aantal ziekenhuizen getroffen door faillissementen. Verpleegkundige medewerkers en artsen zijn op zoek naar vervangend werk en patiƫnten naarstig op zoek naar andere verpleging of operaties. Nu is Minister Bruins (VVD) de andere verantwoordelijke voor de inmiddels failliete ziekenhuizen en samen met Blokhuis is deze narigheid niet te overzien. Bijna mislukte preventie akkoorden en failliete ziekenhuizen zijn het gevolg van deze oplettende ambtsdragers van VWS. Een splitsing van de samenleving en faillissementen in de zorg is heel waarschijnlijk ons toekomstbeeld, maar laat ik u alvast een gezegende dag wensen in onze mooie samenleving.