De staatssecretaris van VWS heeft mede-stemmers om zich heen verzameld om de akkoorden voor zijn preventie ideeën te kunnen bewerkstelligen.

Anders denkenden waren en mochten ook niet aanwezig zijn en het zou zijn party van akkoorden weleens kunnen verstoren met andere geluiden. Nu zitten er allemaal partijen aan tafel die een nee tegen tabaksgebruik laten horen ,het gebruik in Nederland willen minimaliseren of op weg zijn het tabak gebruik in Nederland te verbannen. Preventie akkoorden en beperkingen van onze staatssecretaris passen in zijn denkraam en maken van Nederland een mooie en sociale democratie. Natuurlijk zijn wij het slachtoffer geworden van een christelijk moraal met een gedachte die niet past in onze samenleving. Roken, alcohol en overgewicht worden inmiddels met mondeling geweld in onze democratie als een feit gepresenteerd. Autonomie voor burgers bestaat niet meer , de staatssecretaris denkt , handelt en beslist voor u en de preventie akkoorden worden meedogenloos ondertekend. Ondertussen gaan ziekenhuizen failliet en volgens de kranten (Metro, NRC ,Parool en NU ) werd er heroïne door een dochterbedrijf van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en was dat bestemd voor een drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverlener(s) kregen toegediend.
Tabak bestaat al heel lang en we denken aan de vredespijp, maar sinds Columbus Europa aandeed zijn belangrijke tabak principes van het leven een (genietend) feit geworden . Is de poort van VWS nu onze toekomst en worden wij min of meer heimelijk voorzien van tabak of zijn aromatische dampen onze strijdbijl tegen dit onheil?