In vele dagbladen staan de preventieakkoorden van Blokhuis omschreven als te vrijblijvend.

Zijn de rokers daar nu minder gelukkig om, ik vermoed van niet. Het is bar en boos dat een staatssecretaris van christelijke huize beslist om zonder maar over de rug van de roker preventieakkoorden denkt te kunnen formuleren. Nu blijkt het christelijk geloof al onwerkbaar voor velen, maar we worden gesterkt door een christelijke vers en I Timotheüs 4 vers 4 en 5 geeft alvast een antwoord: "Elk schepsel van God is goed. En er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het Woord van God en het gebed."
Je zou dus verwachten, dat kritiek op zijn vrijblijvendheid en betweterigheid worden getemperd door de aanwezigen , maar niets is minder waar. De staatssecretaris loopt voor de muziek uit en zegt dat zijn akkoorden een succes zijn, de aanwezigen applaudisseren , want het succes is ook hun feest en de marsroute wordt ingezet. Rokers staan gereed om in de gordijnen te klimmen, omdat 80% van de gebruikers zou willen stoppen, maar dat lijkt vooralsnog weinig stand te kunnen houden met de werkelijkheid. Het is een farce en de preventieakkoorden doen zeker geweld aan rokers, alcohol gebruikers en overmatige mensen. Gezondheid wordt als kapstok gebruikt om het leven van ons allen te bewieroken. Het branden van wierook heeft een symbolische betekenis en zegt meer dan woorden alleen.