Nog immer hanteren wij de sleutel van het genot voor ons eigen lichaam.

Gelukkig is ook het genot wettelijk vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Helaas zijn onze bevindingen vaak anders, er wordt gemanipuleerd en onderzoek geeft aan dat er een scheiding van bevolkingsgroepen ontstaat ( psycholoog RUG). Nederland heeft niet veel weg van het land van de rijzende zon of het land van melk en honing , waarbij iedere andere vergelijking misplaatst is. Het roken van tabak gaat zeker gepaard met vallen en opstaan en dat is uit de geschiedenis redelijk makkelijk te herleiden. In 1500 (ongeveer) arriveerde Columbus met tabak in Spanje en sindsdien is er pro en een contra op het vaste land en overzee (EU) van tabak gebruikers. Waarbij de opstanden die voor of tegen tabak waren vaak gepaard gingen met veel geweld. Het is jammer dat tabak nog immer zoveel weerstand oproept , ondanks dat je als burger gewoon als een tabak-koe voor de overheid fungeert. 150 2e Kamerleden zijn onze beloning en wellicht is het een goed plan om in ieder geval in maart 2019 een andere en betere keuze te overwegen bij het stemmen.