Wij zijn volop in beweging en het is onze verplichting om burgers/kiezers verder te emanciperen op een transparante en begrijpelijke manier.

Maar wat speelt er nu werkelijk , zijn het vage teksten en halve toezeggingen of zijn er daadwerkelijke veranderingen in ons beleid zichtbaar. Nou ja, veranderingen lijken zich toch op te dringen en de geur van genotsontbinding komt al snel dichterbij. Het is een moeilijke uitdaging, maar uiteraard halen wij ons neus op en wassen wij onze handen in onschuld. Nederland is in beweging en strooit met verbodsbepalingen om het beste jongetje van de klas te zijn. Bij beslissingen worden zeker geen rokers betrokken en wellicht komt dat omdat er geen asbakken meer op de tafel staan. Actueel is o.a. dat Minister Bruins onderzoek doet naar de ziekenhuis debacles (faillissementen) en hiermede is een brede discussie in de Kamer ontstaan over dit onderwerp. Maar wordt de rationaliteit van de overheid niet minder , zijn wij niet sleets geworden in onze opvattingen ,of is het vinden van een gesloten ziekenhuisdeur onze voorbode en zijn de gele hesjes protesten in opmars opdat wij vinden dat het toch anders moet met het ingezette beleid? Vaak blijkt dat de politiek meer belooft dan dat zij waarmaakt en dat is niet goed voor het kiezersvertrouwen.