Natuurlijk moet de stem van het volk de wens zijn van onze politieke machthebbers.

Onze stem wordt voorgehouden tegen de stem van de zittende macht, ze passen er een mouw aan opdat het in onze wetgeving past en ook worden er maatregelen getroffen zoals wij die graag zouden willen zien. Het is een situatie zoals het volk die voorstaat en dat is democratie. Helaas is de werkelijkheid vaak anders en zijn de wensen van het volk niet in overeenstemming met onze gekozen machtshebbers. Gekozen machthebbers weten absoluut niet wat er zich op straat afspeelt, hoe onze belangen zijn en of de richting die wordt ingezet, ook onze richting is. Als het volk te veel inbreng heeft, kan het weleens lastig worden om ze te bespelen. Maar wil het volk bespeelt worden en is het dan de bedoeling om een andere gedachte te hebben dan de gekozene? Is er geen oprechte c.q. transparante informatie met ons te delen en worden wij als populatie wel serieus genomen? De afstand tussen volk en onze (gekozen) machthebbers wordt in Nederland zeker niet kleiner en het begint er op te lijken dat wij in een soort van democratische dictatuur wonen. Is een ander politiek systeem niet wenselijk, waarbij er meer zeggenschap en inspraak komt van het volk? In maart 2019 kunt u in ieder geval uw stem bij een open deur uitbrengen.