Bij de gesloten preventieakkoorden was er geen sprake van een groot ongenoegen , maar van een groot applaus.

Oplossingsgerichte organisaties en mensen waren niet uitgenodigd om mee te praten aan de rooktafels van onze staatssecretaris. De SRB is van mening dat wij op weg zijn naar een ondemocratisch of zelfs een autocratisch tafelgenootschap. De rooktafels hadden het imago van instemming maar de werkelijk is anders, tabak gebruikers en of organisaties waren niet aanwezig, niet uitgenodigd en werden niet gehoord voor betere kritiekloze akkoorden. De staatssecretaris meende vooral dat hij gehoorzaamheid (“compliance”) zou kunnen afdwingen, maar je lost tabak niet op met akkoorden en problemen die je zelf hebt helpen veroorzaken. De staatssecretaris nam beslissingen om een ideale samenleving voor de maatschappij te creëren en dat mislukte. Deze manier van regeren past niet in deze tijd en de gehanteerde bestuursvormen worden niet als positief door de samenleving ervaren.