De vrijheid van gebruiken staat onder druk in Nederland, maar in onze grondwet en in mijn opinie, zijn er wettelijke kaders die onze vrijheid beschrijven.

Artikel 11 van de Grondwet geeft met zoveel woorden aan dat het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam een feit is. Aansluitend vind ik, dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, w.o. tabak gebruikers, dikke mensen en alcohol liefhebbers. De openbare ruimte geeft niet altijd meer een veilig gevoel en is soms een risicogebied voor rokers. Veel gemeentes maken al gebruik van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om het verbieden een handvat te kunnen geven. Er is in Nederland veel aan de hand inzake onze (wettelijk) gestelde vrijheden en onze gemeentelijke beperkingen. Het gebruik van tabak en het maatschappelijk genot is op dit moment een lastig te combineren mogelijkheid, de voorziening( en ) binnen en buiten, is voor rokers moeilijk te vinden of zijn niet meer open, rokersruimten worden in de nabije toekomst voor Horeca en andere bedrijven gesloten en sommige ziekenhuizen hebben een verbod of zijn op slot, alhoewel dat laatste een andere oorzaak heeft. U dient dat niet te ervaren als een aanmoediging om tabak te gebruiken, maar als een keuze vrijheid. Laten wij deze vrijheid ,ondanks alle beperkingen en zonder daarbij een ander tot last te zijn, ook waarderen in onze samenleving.