Veel anti-tabak organisaties zijn bezig om water naar de zee te dragen.

Het is een fijne bezigheid maar zo langzamerhand is het eindig en vrij nutteloos voor de tabaksgebruiker. De stemming van de tabaksgebruiker wordt door deze berichten niet op een dwaalspoor gebracht en het pad van ontmoediging blijkt geen optie. Ook overheidssturing om ontmoediging te bewerkstelligen komt steeds verder van ons vandaan te staan en wij moeten er maar eens duidelijk standpunt innemen dat het demoniseren van tabak gebruikers zo niet werkt. Er zijn geen beperkingen, we zijn niet allemaal verslavend , tabak hoort niet bij de vervuilers, kinderarbeid wordt niet getolereerd en er worden te hoge prijzen berekend voor de consument, het zijn maar een paar punten in mijn opsomming en wellicht kunnen ze van belang zijn. In de overzeese gebieden wordt het gebruik van tabak ook als een geneesmiddel gebruikt en wat wij nodig hebben zijn onderzoeken naar effectiviteit en genezing maar gebaseerd op openheid en transparantie, zonder inmenging van bedrijven of organisaties die belang hebben bij een bepaalde uitkomst. Te vaak worden tabak gebruikers als verderfelijk omschreven, vooral in publicaties en anti-argumenten, waarbij onze weerstand zeker niet minder wordt. Voor de tabak gebruiker is de discussie die zich gaat ontspinnen op het terras al vervelend , terwijl onze in en uitgeademde lucht nog lang niet aan de Europese kwaliteitseisen voldoen, of je nu rookt of niet. Het gebruik van tabak zou slecht zijn en er worden maatregelen getroffen om verboden als krachtig ,heldhaftig en dapper te omschrijven. Behalve de preventieakkoorden is ons grote stekende voorbeeld gemeenten die van het ontmoedigen of verbieden een punt hebben gemaakt. Er is natuurlijk veel te doen over tabak en haar gebruikers , maar niks is zo omstreden als tabak en bovendien onze beroemde of is het inmiddels beruchte gastvrijheid zal in ieder geval minder tolerant zijn voor de bezoeker en zijn gasten. We verliezen terrein ,want water dragen naar de zee lijkt mij nog geen gewonnen zaak.