We zijn allemaal politiek correct, fatsoenlijk en geloven dat iedereen gezond en gelukkig leeft.

Uiteraard een mooi uitgangspunt en natuurlijk is de gangbare mening onze mening. Is het politiek correct zijn, niet het aannemen van een (laffe) houding en komt hiermee ons genieten niet in het gedrang? We genieten allemaal, de een van zĀ“n ouderdom, de ander van zijn pensioen en in het rijtje van genieten hoort zeker geluk en dat is niet alleen een toevalstreffer, maar ook een groot genot. Geluk is het gevoel dat goed is voor je welbevinden en vasthouden hoort niet tot de mogelijkheden. Geluk is ook het gevoel dat je een zinvol leven leidt omdat je een vrijheid ervaart in je levenskeuzes en dat is o.a. het gebruik van tabak, alcohol en het nuttigen van eten. Nu vallen de gesloten preventieakkoorden van VWS over ons heen, maar baart ons dit zorgen, ik dacht het niet. Het is een proces zoals wij al eerder hebben gezien in de afgelopen tijden. Verboden, bedreigingen of het demoniseren van genieters raakt ons niet en we worden alleen maar strijdbaarder. Protesten kunnen het gevolg zijn en we hebben wat dat betreft voorbeelden genoeg. Natuurlijk was er veel rumoer door de gesloten preventieakkoorden. Tabaksfabrikanten waren niet uitgenodigd aan de rooktafels. Het mocht niet en het was bovendien ook eenvoudig voor de te nemen besluiten van de staatssecretaris. De preventieakkoorden waren in een oogwenk afgesloten, zonder instemming of medezeggenschap van de roker. Maar zijn onze belangen om te roken nu in ander daglicht komen te staan door deze akkoorden? Nee dus, ook al is dat geen eenvoudige vraag. Het is meer dan slecht dat een grote deel van de samenleving en volgens het CBS is dat ongeveer 23%, buitenspel wordt gezet, dus niet mag meepraten over de genomen beslissingen. De rooktafels van de staatssecretaris zijn een nieuw taboe voor een deel van bevolking en dat is jammer.