Er wordt hard gewerkt aan het imago over de ongewenstheid van tabak en vooral door de overheid en anti tabak groeperingen.

Een gevolg van dit desastreuze beleid is dat met het isoleren en demoniseren van tabak een handleiding wordt gegeven in ons wonderschone en heldere klimaat, waar tolerantie een gegeven is voor de toeristen. De tabak gebruiker wordt uiteraard voorgelicht over verboden, ontzeggingen , beperkingen , maatregelen en natuurlijk van geselecteerd nieuws. Het zijn de maatregelen die wij op onze wegen tegenkomen. Nu is het zo, dat wij al jaren worden geconfronteerd met het demoniseren van tabak en (protest) acties. Er verdwijnen op termijn rookruimten door een uitspraak van de rechter en wellicht worden wij in de toekomst getrakteerd op blanco pakjes sigaretten. We weten allemaal dat plain packaging geen meetbaar resultaat laat zien om te minderen, ook al gaan ze in Frankrijk en Engeland ons voor met dezelfde onheilspellende gedachte. We bereiken er niets mee, behalve dat het veel kosten met zich meebrengt en dat de consument er zeker niet minder door gaat roken. Verder zijn het conclusies die niet alleen door ons worden waargenomen maar ook door anderen. Ontmoedigende tabak berichten zijn gewoon te lezen op internet en blanco pakjes sigaretten zijn niet de oplossing voor de tabak gebruiker. Wat wel jammer is, is dat vele landen de weg van onnozelheid bewandelen, want uiteindelijk is het de consument die opdraait voor verhogingen van deze niet zinvolle maatregel. We openen daarmee de deuren voor meer criminaliteit en illegale activiteiten. Tabak, de winkelier, de overheid, de consument en de tabaksindustrie zijn de dupe van dit onzorgvuldige beleid. De consument blijft tussentijds onwetend en meer nep dringt zich op, met alle gevolgen van dien (op termijn) voor de gebruiker. Het is een cordon sanitaire en dat geeft vele gedupeerden een naar gevoel, het is meer dan jammer dat lezen, luisteren en extra kosten niet een deugd zijn van ons huidige kabinet en haar briljante gevolg. Gelukkig mag u in maart stemmen.