De gezondheid van mensen is niet langer het exclusieve domein meer van de zorg, want sinds de publicatie van de preventie akkoorden is gezondheid van ons allemaal.

Horen en zien is het begin van de preventieakkoorden , alhoewel een minderheid (23% CBS) van de rokers nog steeds het zwijgen prefereert. Spreken is zilver en zwijgen is goud betekent dat je soms beter stil kunt zijn na zulke preventie berichten en ja het gezegde is nog steeds in gebruik , want nog immer is er een zwijgend deel van de bevolking die wel wil horen en zien , maar zich niet afvraagt of ze wel volledig geïnformeerd zijn door de staatssecretaris en het zwijgen er toe doen. Maar is de staatssecretaris wel open en wordt alle informatie gedeeld, worden wij volledig geïnformeerd en is transparant zijn wel de boodschap die wordt gecommuniceerd. Het zijn allemaal vragen die dringend om een antwoord verlegen zitten, maar helaas slecht worden beantwoord. Zoals we allemaal weten brengt verbieden geen oplossing en zien wij meer berichten dat er naar alternatieven worden gezocht en als het in algemene zin gaat om het ontmoedigen of verbieden ervan , zien wij dat ongelijke kansen niet vanzelf ontstaan. Vele deskundigen zijn het er inmiddels al over eens dat ontmoedigen, verbieden en ongelijke kansen niet de oplossing brengt en zeker niet voor tabaksgebruikers. Natuurlijk is er voor dit knellende preventie probleem een simpele oplossing, namelijk tabak voor de volwassen consument blijft een betaalbaar en makkelijk verkrijgbaar product ,waarbij een transparante en een eerlijke voorlichting bij hoort. Het duurder maken van tabak door accijnsverhogingen werkt alleen illegaliteit in hand, zie het topje van de ijsberg. Het is duidelijk dat de volwassen tabaksconsument illegaal koopt of via internet en komt daarbij minder uit zijn stoel. Minder illegaliteit betekent ook minder diefstal van tabak en de tabakswinkelier blijft door minder illegaliteit zijn nering behouden en zijn of haar opvolging komt dan weer een stap dichter bij onze werkelijkheid. Pas als overheid, media en samenleving veel duidelijker zijn in hun motieven, zullen er werkbare oplossingen voor de consument worden aangedragen en eerder niet.