We lezen steeds meer dat illegaliteit van sigaretten populairder wordt en dat constante accijnsverhogingen daar een rol in spelen.

Je voelt en ziet als consument een significante prijsstijging van sigaretten, is de misdaad enorm gestegen, worden beperkingen meer zichtbaar, zijn er rooktafels zonder rokers of industrie en het vervolg is voor velen nog onduidelijk. Nu is Nederland niet alleen een paradijs voor illegale tabaksconsumptie geworden maar is het ook een belangrijke criminele doorvoerhaven voor de rest van de wereld. Het is met recht een (FIOD) hoofdpijn dossier voor ons allemaal geworden, want vele grote illegale sigarettenfabrieken werden en worden ontdekt in Nederland , wat natuurlijk maar een topje is van onze spreekwoordelijke ijsberg. Dat illegaliteit een lucratieve business is en dat er veel geld mee te verdienen valt is heel belangrijk voor deze activiteit maar dat hoeft verder geen betoog. Uiteraard is het ontmoedigen van sigaretten (denk aan de preventie akkoorden van Blokhuis) onmiskenbaar een extra stimulans voor de illegaliteit en dat Nederland in zijn eigen voet schiet mag duidelijk zijn. Het ontmoedigen, lees verbieden, daar heeft iedere consument last van en vooral onze overheid. Het betekent een vermindering van staatsinkomsten, de werkgelegenheid in de branche maar het heeft ook consequenties voor de gezondheid van de tabaksconsument en dat is zeker niet met een dichte ziekenhuisdeur op te lossen. Natuurlijk zijn er ook andere nadelen te bespeuren, er is namelijk geen controle op de (fake) sigaret en daarbij blijft het gebruik in het ongewisse, want je weet immers niet wat je rookt. We realiseren ons allemaal dat illegale sigaretten kopen schadelijk is voor onze gezondheid en dat ook lagere accijnsopbrengsten voor de schatkist moeten worden aangevuld. Iedere Nederlander gaat deze tekortkoming van de accijns opbrengsten voelen door een extra “steentje “ bij te dragen. Het is een fijne beloning ( preventie akkoorden ) en ik wens u alvast een goede start in 2019 en veel plezier bij het invullen van uw (toekomstig) aangiftebiljet.

P.S. : Voor illegale activiteiten is uw melding wel noodzakelijk,