Sinds tabak niet meer geldt als een goede en gezonde bijdrage voor ons lichamelijk welzijn, heeft het de vorm gekregen van een eenzijdige berichtgeving.

Waarschuwingen die op pakjes sigaretten staan worden van afbeeldingen voorzien en moeten alle gebruikers op het risico van tabak wijzen, ook is er een overheidscampagne van nix18 die de jeugd ontmoedigt, roken op het schoolplein is straks verboden, ontmoedigingstactieken worden toegepast , sigarettenautomaten zijn er niet meer, rookhokjes worden verboden en er is een omgevingsverbod bij diverse ziekenhuizen. Ook staatssecretaris Blokhuis van VWS loopt alvast voor de muziek uit , omdat zijn rooktafel met veel enthousiasme door het uitgenodigde publiek werd ontvangen. Nou ja , er was achteraf wat kritiek te bespeuren van het RIVM., maar verder was er niet bijzonder veel ophef. Nu zijn er al gemeenten die de loftrompet blazen met verboden voor tabak in de omgeving van ziekhuizen. Uiteraard is dat een slimme oplossing voor het op de tocht zetten van onze zo gewilde democratie. De burger is wederom de dupe en vindt weinig houvast om zijn/haar beklag te doen. Maar is het demoniseren van tabak en het verbieden op sommige plekken nu een toekomstbeeld, of is nu de oplossing dat wij thuis roken en voorzien van weelderige aromatische dampen? Is het tabaksgebruik nu toekomst bestendig of is een gele hesjes protest de oplossing om al deze onnodige maatregelen ongedaan te maken? In ons voorstation Amerika, constateert het Rockefeller College of Public Affairs and Polici dat een Amerikaans overheidsprogramma om seksuele onthouding te stimuleren onder tieners in zijn geheel niet werkt. Het programma heeft sinds 1996 al 2.1 miljard dollar gekost en bovendien is er door het Rockefeller Instituut een analyse gemaakt over de geboortecijfers per staat, waaruit klip en klaar blijkt dat verbieden niet werkt bij tieners. Seks en roken zijn onlosmakelijk verbonden en de omstreden methodiek van zien roken doet roken is wat mij betreft al onderweg naar de eeuwige jachtvelden.