Kiezende burgers worden genegeerd en niet uitgenodigd om mee te kunnen praten aan de rooktafels, terwijl wij toch zeker 23% van de bevolking representeren.

De officiële telling volgens het CBS is dat 23% In Nederland tabak gebruikt, maar wat buiten het zicht blijft zijn consumenten die op een illegale wijze tabak kopen. Nu is er door capaciteitsgebrek bij de politie in Nederland een daling merkbaar van de aangiftebereidheid bij burgers en uiteraard geven die cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de criminaliteit en of illegaliteit. Accijnsheffingen registeren de officiële kanalen van het tabaksgebruik in Nederland en niet het officieuze gebruik, welke een desastreuze werking heeft op termijn voor de consument omdat controle er simpel weg niet is. Je weet als consument niet wat je koopt en wat je gebruikt. In België bijvoorbeeld , lazen wij een artikel in Het Laatste Nieuws, https://www.hln.be/de-krant/30-meer-namaak-in-beslag-genomen~a3e956d4/ dat er een toename was van 150% op de illegale sigaretten markt. Helaas is dat maar een topje van de ijsberg van onze mondiale illegale tabaksmarkt. Ook in Nederland zijn er illegale activiteiten waar te nemen en onder andere is de ligging van doorslaggevende betekenis en is de criminaliteit verder toegenomen door de mondialisering. Politiecijfers geven een goede indicatie over de illegaliteit, maar zeggen alleen iets over de illegaliteit die bij de politie bekend is. Waarom Nederland zo boeiend is voor de criminaliteit/illegaliteit heeft vooral te maken met de ligging van ons land ,de haven van Rotterdam en de politieke betekenis van Nederland. Nederland is belangrijk als doorvoerhaven en als afzetmarkt voor illegale goederen, onze open grenzen, de handelsgeest, het financiële klimaat en onze internationale oriëntatie.