De splitsing van de bevolking is een bijna onontkoombaar fenomeen geworden.

Consumenten met andere leefgewoontes worden buiten spel gezet. Tabak gebruikers, de meer corpulente medemens en vrolijke alcohol innemers zijn de pineut sinds de gesloten preventieakkoorden van onze staatssecretaris publiekelijk zijn geworden. Nog nimmer is er zo een anticlimax geweest als bij deze meeting welke geïnitieerd is door de staatssecretaris van VWS zelf . Helaas waren zijn rooktafels bezet door anti-tabak organisaties, maar zonder betrokken deelnemers. Er is veel meer aan de hand in de tabak natie Nederland. We lopen met het ontmoedigen van tabak voorop terwijl wij toch een andere geschiedenis kennen. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de productie van tabak en aan de welvaart die het ons bracht , ook al geven onderzoeken, wetenschappers en publicaties toch de indruk dat de consumptie van tabak geen positieve bijdrage levert aan de consument en ons welzijn. Om u verder te informeren , de consument geniet al heel lang van tabak en is ook zeker een kritische gebruiker van andere producten. Wij zijn het erover eens dat de consument verantwoord moet kunnen genieten en indien mogelijk met een ontspannend effect. Het gezegde zo je doet zo je ontmoet brengt de volgende vertaling met zich mee, je krijgt net zo veel terug als je geeft en vrijgevigheid met een positieve communicatie zal direct worden beloond. Het terras dat toegang geeft voor niet rokers en rokers is hier een sprekend voorbeeld van ,waarbij onderling overleg het beste (voor) uitzicht geeft op een positieve uitkomst.