Vaak hebben wij het gevoel dat de overheid met dubbele tong spreekt ,zeker als het gaat over het ontmoedigen van tabak en tegelijkertijd accijnzen ontvangen.

Maar wat is nu de bedoeling van de staatssecretaris die de preventieakkoorden heeft geïnitieerd, is geld verdienen met accijnsheffingen op tabak belangrijk of stimuleren wij een splitsing in de samenleving met een reële kans op confrontaties? Het terras is een goed voorbeeld en wij zien dat gesloten preventieakkoorden een tsunami van geweld kunnen veroorzaken. De preventieakkoorden zijn door onze VWS staatssecretaris (ChristenUnie) als een succes beklonken en heeft dat zonder enig inbreng van rokend en democratisch Nederland besloten. Nu is er een standpunt van normen en waarden op de website bij de ChristenUnie en deze traditie wordt als volgt weergegeven; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid. Deze christelijke tradities worden allemaal met voeten getreden door onze staatssecretaris. Er wordt over menselijke waardigheid al eeuwen gesproken en bovendien is het een grondrecht. Gelijkwaardigheid zegt dat iedere burger dezelfde rechten heeft en in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Naastenliefde gaat dus over het liefhebben van een ander. Verdraagzaamheid is het accepteren van onderlinge verschillen. Zorg voor de schepping en geloofsvrijheid zegt dat God de opdracht heeft gegeven om goed voor de aarde te zorgen. Je ziet van deze christelijke tradities van normen en waarden helaas maar weinig terug. Het is voor tabak gebruikers, corpulente mensen en de kroeg bezoekers er zeker niet eenvoudiger op geworden. Mogen wij nu veronderstellen dat veel beloven en weinig geven een christelijk draagvlak heeft voor onze kiezers en dat ontvolking van de kerken een grotere belangstelling heeft gekregen dan onze christelijke partijen wensen? Constateren wij ook dat onze gemeenschap steeds kritischer wordt in hun goddelijke beleving?