We leven in een tijd waarin communicatie allesoverheersend is en waarin de feiten er veel minder toe doen.

Tabak zou onze samenleving destabiliseren ,het is ook geen bron van welvaart en de wegen van God zijn ondoorgrondelijk . Nu is er een spreuk van de WC eend ,het is oud ,versleten ,het WC leven zat en was in 1989 bedacht door Bart Kuiper en Hans van Dijk. Een geniale vondst, maar het heeft de betekenis gekregen van eigenbelang en dat betekent ongeveer , de verwaarlozing van de belangen voor anderen. De staatssecretaris van VWS is al aan het preken om o.a. tabak te demoniseren in Nederland, Europa en in de rest van de wereld. De staatssecretaris begon zijn elitaire tabaksstrijd al bij de VN en was in gezelschap van andere prominente landbestuurders. Nu zit onze christelijke staatssecretaris vol met ambitieuze plannen om tabak te ontmoedigen , maar het resultaat is dat consumenten slecht of niet volledig worden geïnformeerd en dat rooktafels werden bezet door niet rokers. Er is een heel scala aan dubieuze maatregelen afgekondigd, tot zelfs het achter slot en grendel zetten van tabakswaren of uit het zicht plaatsen van tabak om toch vooral jongeren te ontmoedigen. Dat ook de volwassen roker wordt getroffen , die een eigen keuze heeft, is blijkbaar minder interessant. Sigarettenautomaten worden m.i.v. 2022 verboden in de horeca, alhoewel er in kroegen en discotheken, welke niet geschikt zijn voor alle leeftijden er al geruime tijd sprake is van een leeftijdgrens. Leeftijdsgrenzen die worden gehanteerd door horecagelegenheden zijn 18 jaar, 21 jaar, 23 jaar en zelfs 25 jaar en het verbieden van sigarettenautomaten in de horeca ontgaat mij dan ook ten enenmale. De campagne van nix18 van de overheid , heeft de navolgende website: https://nix18.nl/over-nix/ De wil om tabak te ontmoedigen is aanwezig, rigide trekjes zijn het gevolg en uitleg is overbodig.