M [+]31 6 5359 4863

Email: info@rokersbelangen.nl 

rokersbelangen-07.jpg

 We draaien door en dat is duidelijk , een goed voorbeeld hiervan zijn de recentelijk afgesloten preventieakkoorden, waarbij over ons maar niet met ons werd gesproken.

Tegenwoordig staat de schrale niet-roker nog in de bruine cafés die open zijn, eenzaam aan een tafeltje zijn Spa op te drinken.…

Wij signaleren al een groeiende kloof van onbegrip tussen politiek en burger. De burger wordt niet of te weinig betrokken bij belangrijke besluitvorming van de overheid.…

Deze bekende uitspraak betekent zoveel als ,ik kwam ,ik zag en overwon. Dit gezegde komt van de Romeinse heerser Julius Caesar en wordt nog steeds gebruikt.…

De missie is geslaagd, het volk en de rest van de politici kijken er schaapachtig naar, waarbij
populisme niets meer is dan een handjeklap van kansloze massa’s met roekeloze leiders.…

Veel gejuich en tromgeroffel bij de gesloten akkoorden van Blokhuis.…

Nog immer hanteren wij de sleutel van het genot voor ons eigen lichaam.…

Duurzaam is het woord voor beleggingen en het rendement van het geïnvesteerde kapitaal lijkt nu minder belangrijk te zijn.…

Het was spannend, maar als je er goed over nadenkt moet je toch tot de conclusie komen dat een strafrechtelijke aanklacht tegen de tabaksindustrie niet reëel was.…

RSS